Holders của Crazy Defense Heroes sẽ được chơi kiếm tiền vào 8.2022

By Đức Lộc 4 min read
Holders của Crazy Defense Heroes sẽ được chơi kiếm tiền vào 8.2022

Sự kiện kiếm token TOWER cho những người sở hữu NFT

Vào tháng 8 năm 2022, Animoca Brands sẽ tung ra sự kiện play-to-earn mới dành cho những người sở hữu NFT TOWER Battle Cards, sự kiện này cho phép những người sở hữu các NFT kiếm được lên tới 1000 token TOWER và các NFT huy hiệu.

Ngoài phần thưởng của sự kiện này ra thì phần thưởng của 2 sự kiện play-to-earn khác trên Crazy Defense Heroes là sự kiện Avatar XP Gain (người nhiều điểm kinh nghiệm nhất sẽ được nhận thưởng) và Daily Star Chest (quay số trúng thưởng ngẫu nhiên) sẽ vẫn được diễn ra hàng ngày.

Để đủ điều kiện tham gia sự kiện kiếm token TOWER, người sở hữu các NFT TOWER Battle Cards cần phải đáp ứng đủ tất cả các điều kiện của các bậc thưởng trong vòng một tháng được liệt kê dưới đây:

Ví dụ: Nếu bạn sẽ muốn nhận 100 token TOWER (thưởng bậc common tier), bạn chỉ cần đăng ký trong 7 ngày và sở hữu ít nhất 1 NFT TOWER Battle Cards với độ hiếm bất kì là đã có thể nhận được vào cuối tháng.

Hoặc nếu bạn muốn nhận 400 token TOWER và 1 NFT Completion Badge (thưởng bậc ledendary tier), thì bạn cần phải sở hữu cho mình bằng cách sở hữu 4 NFT TOWER Battle Cards với ít nhất một trong số đó là bậc legendary, đạt được ít nhất 600.001 XP Avatar và đăng ký 28 ngày.

Lưu ý rằng các thẻ NFT TOWER Battle Cards chỉ có thể được sử dụng một lần để đáp ứng yêu cầu về độ hiếm trong vòng một tháng.

Ví dụ: nếu bạn sở hữu 1 NFT Epic và 2 NFT Common, thì NFT Epic thì bạn chỉ có thể nhận thưởng ở cấp bậc epic tier (300 TOWER) và common tier (100 TOWER) chứ không thể nhận thêm các phần thưởng từ các bậc cao hơn.

Nói cách khác, nếu bạn muốn kiếm được từ cả 4 bậc để nhận tổng 1.000 token TOWER cộng với 1 NFT Completion Badge thì bạn phải sở hữu ít nhất 1 NFT TOWER Battle Cards cấp bậc legendary, 1 NFT cấp bậc epic, 1 NFT cấp bậc rare và 1 NFT cấp bậc common thêm vào đó là bạn cần phải đạt được ít nhất 600.001 Avatar XP (kinh nghiệm tích lũy) vs phải hoàn thành trong 28 ngày.

Bạn có thể kiểm tra bảng dưới đây để theo dõi và tính toán được số điểm tích lũy khi nào sẽ đạt đủ yêu cầu: Tại đây

Một số lưu ý quan trọng:

  • Phần thưởng trên chỉ áp dụng cho những người sở hữu NFT TOWER Battle Cards còn với phần thưởng của sự kiện Avatar XP và Daily Star Chest sẽ không thay đổi gì
  • Yêu cầu Rarity và yêu cầu tổng số lượng NFT được tính toán riêng biệt, 1 thẻ NFT chỉ có thể được sử dụng để đáp ứng 1 yêu cầu Rarity nhưng có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu về số lượng của tất cả các bậc
  • Bạn sẽ phải đáp ứng tất cả các điều kiện bắt buộc đối với một bậc cụ thể để nhận được phần thưởng từ bậc đó
  • Ảnh chụp người sở hữu NFT TOWER Battle Cards sẽ được chụp trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 10 của tháng tiếp theo, vui lòng giữ NFT trong ví của bạn (được liên kết với ID Crazy Defense Heroes của bạn). Bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận thêm thu nhập nếu không có bất kỳ NFT thẻ nào trong ví được liên kết của họ
  • Chức năng hiển thị XP trong game Crazy Defense Heroes hiện đang được phát triển và bạn sẽ sớm có thể kiểm tra Avatar XP của họ kiếm được trong tháng

Tổng Kết

Qua bài viết thì Gamefinity đã tổng hợp lại những thông tin về sự kiện kiếm token mới nhất ra mắt vào tháng 8.2022 của game Crazy Defense Heroes, team mình sẽ liên tục cập nhật để có thể đưa tới cho các bạn những thông tin sớm nhất tránh bỏ lỡ những thông tin quan trọng.