(AI & Web3 Gaming) Ultiverse raised $4M ở định giá $150M, tổng gọi vốn $15M

By Đức Lộc 3 min read
(AI & Web3 Gaming) Ultiverse raised $4M ở định giá $150M, tổng gọi vốn $15M

Ultiverse raised $4M với định giá $150M

Ultiverse một AI-powered one-stop platform để sản xuất và xuất bản Web3 gaming, rất vui mừng khi hoàn thành vòng chiến lược trị giá 4 triệu USD. Vòng này được dẫn dắt bởi IDG Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures, MorningStar Ventures, Taiko, ZetaChain, Manta Network, DWF Ventures và Jacob KO (Đối tác của Superscrypt), v.v.

Frank Ma - CEO of Ultiverse cho biết: “Số vốn này cho phép chúng tôi đẩy nhanh tầm nhìn xây dựng AI-powered platform trực quan nhất để tạo web3 game”. “Trong tương lai, Ultiverse vẫn cam kết cung cấp một hệ sinh thái với các công cụ dễ tiếp cận và trải nghiệm hấp dẫn để nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo của trò chơi Web3 do AI điều khiển" Frank Ma nói thêm.

“Tuần tới, Ultiverse sẽ phát hành Ulti-Pilot, một cổng thông tin phong phú dẫn đến trải nghiệm chơi game đa dạng của vũ trụ, được hỗ trợ bởi AI. Đây là một bước gần hơn để hiện thực hóa khả năng tương tác chơi game thông qua AI và blockchain. Nhóm dự định ra mắt Gaming Launchpad, Retake Rollup và dapp trong tương lai." Frank Ma kết luận.

Kể từ khi thành lập vào năm 2022, Ultiverse đã:

  • Ra mắt genesis NFT Electrisheep (Giá sàn là 2 ETH, MarketCap $30M).
  • Ra mắt Ultiverse Main World, đánh dấu sự mở cửa chính thức của Ultiverse World Book, được hỗ trợ bởi AI.
  • Phát hành phiên bản Terminus PC và Vision Pro trên Steam, bao gồm các NPC được hỗ trợ bởi AI.
  • Ra mắt ba DApp: Meta Merge , Terminus City và CricketFly.

Ultiverse được thành lập vào năm 2022 bởi Frank Ma, Jimmy Liu và Joe Chou. Người dùng đã đăng ký của Ultiverse đã vượt qua 7,3 triệu tính đến tháng 12 năm 2023 và người dùng hoạt động hàng tháng (trung bình trong 30 ngày) là hơn 830.000 trên toàn cầu.

Các nhà đầu tư ở vòng trước bao gồm Binance Labs, Sequoia, DeFiance Capital, Emirates Consortium, MorningStar Ventures, GSR Ventures, Foresight Ventures, v.v.

Về Ultiverse

Ultiverse là nền tảng toàn diện được hỗ trợ bởi AI để sản xuất và xuất bản trò chơi Web3, thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các trò chơi Web3 được tăng cường AI. Core team bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực gaming, tech, và blockchain.

Ultiverse gọi vốn được $15M

Được biết đến bởi sự đóng góp ban đầu của Binance Labs cùng với core team của Ultiverse, dự án tổng cộng raise được $15M qua 4 vòng gọi.