Realy (REAL), dự án Metaverse đầu tiên kết hợp với Gucci, Adidas và được Meta nhắc đến

By Đức Lộc

Chắc hẳn anh em đã quá quen với thuật ngữ như Play-to-Earn trong mảng gaming blockchain. Nhưng đã bao giờ anh em nghe đến khái niệm Live-to-earn?