NFT là chìa khóa để "mở cánh cổng" Metaverse

By Đức Lộc 1 min read
NFT là chìa khóa để "mở cánh cổng" Metaverse

Thời gian gần đây, thị trường đã chứng kiến được sự bùng nổ của NFT trong các trò chơi blockchain.

NFT có thể đóng vai trò như chiếc chìa khóa cho phép chủ sở hữu độc quyền truy cập vào Metaverse và khả năng cấp quyền truy cập cho người chơi khác. Cụ thể NFT giúp bạn là chủ sở hữu độc quyền và duy nhất với 1 loại tài sản trong trò chơi và bạn có thể bán và trao quyền lại cho người chơi khác.

Hay các trường hợp khác như quyền VIP để có thể vào các sự kiện ngoài đời thật như hội nghị, lễ hội và các sự kiện diễn ra trong thế giới Metaverse. Tất cả những trải nghiệm này có thể được thực hiện hoàn toàn mang tính cá nhân trong khi người sở hữu có thể bán được trên thị trường trong hệ sinh thái blockchain.