Mocaverse raised thêm $11.88M với sự dẫn dắt của Animoca Brands

By Đức Lộc 2 min read
Mocaverse raised thêm $11.88M với sự dẫn dắt của Animoca Brands

Mocaverse là gì?

Mocaverse là một dự án NFT được phát triển bởi Animoca Brands, với chủ đề liên quan tới Web3 và Metaverse. Dự án bao gồm một bộ sưu tập gồm 8.888 NFT PFP (avatar) gọi là Mocas được dành riêng cho cộng đồng của Animoca Brands.

Cộng đồng này bao gồm nhà đầu tư, nhân viên, đội ngũ phát triển, đối tác và các thành viên của cộng đồng "Mocalist.

Các NFT Mocas trong Mocaverse được chia thành 5 bộ tộc khác nhau và đại diện cho các nhân vật trong thế giới Web3 đồng thười ỗi bộ tộc sẽ có một khả năng đặc biệt của riêng mình và sẽ mạnh hơn khi kết hợp với nhau.

Người nắm giữ NFT Mocas có quyền tham gia 4 Realm của Animoca Brands đó là: Learn, Play, Do Good, và Build. Họ cũng có quyền truy cập vào hệ sinh thái hơn 380 dự án bao gồm blockchain games, esports, platforms và marketplace của Animoca Brands.

Mocaverse được raise thêm $11.88M

Vào ngày 8/12/2023 Animoca Brands đã thông báo huy động vốn thành công trong đợt tài trợ thứ hai cho Mocaverse với số vốn lên đến $11,88M sau khoản đầu tư đầu tiên là $20M vào tháng 9 năm 2023.

Những ông lớn tham gia trong vòng cấp vốn này bao gồm Block1, OKX Ventures, Foresight Ventures, Polygon Ventures, Dapper Labs và một số bên khác.

Animoca Brands coi khoản tài trợ lần này là sự xác thực sâu hơn cho tầm nhìn của Mocaverse vào thị trường Web3 đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai liền mạch các dự án Web3 blockchian.

Mocaverse sẽ đóng vai trò là lớp trải nghiệm meta có thể tương tác để nhận dạng người dùng và sẽ trao quyền để tạo danh tính kỹ thuật số riêng đồng thời cho người dùng tích lũy các điểm Realm Points tỏng hệ sinh thái của Mocaverse bằng nhiều hoạt động khác nhau.

Hệ sinh thái này được hỗ trợ bởi danh mục đầu tư rộng lớn gồm hơn 400 công ty của Animoca Brands và mạng lưới đối tác với hơn 700 triệu người dùng có địa chỉ.