Merit Circle đưa Immutable ZKevm vào Beam

By Đức Lộc 2 min read
Merit Circle đưa Immutable ZKevm vào Beam

Merit Circle là gì?

Merit Circle là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) hoạt động trên 4 lĩnh vực chính là investments, studios, maketplace và đặc biệt là gaming.

Nền tảng Merit Circle đang tập trung vào việc cách mạng hóa ngành công nghiệp game bằng cách trao quyền cho các người dùng để họ có thể quản lý và đưa ra các ý kiến.

Merit Circle đã hỗ trợ rất nhiều các tựa game web3 trên nhiều blockchian khác nhau có thể kể đến như Vulcan Verse, Axie Infinity, Sidus Heroes, WonderHero và Heroes of Mavia….

Merit Circle đưa ZKevm vào Beam

Beam là một blockchain layer2 được xây dựng trên blockchain hệ sinh thái của Avalanche mới đây đã thông báo việc những tính năng của họ sắp tới sẽ tương thích với mạng zkEVM sắp tới của blockchain Immutable và được phát triển bởi Polygon.

James Ferguson, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Immutable cho biết : “Lần hợp tác này với Merit Circle DAO sẽ đưa các ứng dụng Beam SDK, Beam Companion iOS và Android cũng như Sphere sẽ được tương thích với cả Avalanche và Immutable zkEVM. Đồng thời các ví tiền điện tử Immutable Passport hay công cụ dành cho nhà phát triển Immutable Orderbook cũng sẽ được tích hợp vào Beam SDK và Sphere".

Và CEO của Merit Circle kiêm giám đốc phát triển, ông Marco van den Heuvel cho biết: “ Các ứng dụng trên Merit Circle được kết hợp với zkEVM của Immutable sẽ là một bước tiến quan trọng của chúng tôi nhằm mở rộng các tính năng trên nhiều hệ sinh thái khác nhau”.